Ningú coneix el seu sector millor que vostè, i pocs coneixen la CRM tan bé com nosaltres!

CRM per a la seva indústria

CAS genesisWorld

Ningú coneix el seu sector millor que vostè, i pocs coneixen la CRM tan bé com nosaltres! Amb els nostres més de 30 anys d'experiència en el sector de CRM, així com en sectors de diferents àmbits, sabem del que parlem referent a solucions especialitzades.

Flexible i escalable: una solució de CRM tan individual com la seva empresa

A més de les seves funcions bàsiques completes, es disposa de múltiples aplicacions esteses. Des de connexions ERP o interfícies per al programari especialitzat en sectors empresarials: el nostre món de solucions li ofereix una gran varietat.

CRM i control de vendes en el concessionari

El sector de l'automoció és dels més dinàmics. Per a destacar entre la competència, els concessionaris han de sobresortir per mitjà de millors prestacions i d'un servei competent.

Els seus requisits per a un programari de CRM

 • Assistència eficaç per a les vendes.
 • Administració de cites i dates per a serveis i clients.
 • Augment de la satisfacció del client per a la fidelització de clients existents i l'adquisició de nous clients a través de recomanacions.

Els seus avantatges amb CRM
Un programari de CRM permet als concessionaris destacar pel seu bon servei i assessorament competent. Totes les dades dels clients es controlen de forma centralitzada de manera que els empleats puguin disposar de tota la informació sobre el client en cas de trucada.

Un programari de CRM facilita la gestió de vendes i assisteix de manera òptima. D'aquesta manera, els empleats de vendes disposen de tota la informació, des de direccions a variants d'equipament, també de manera mòbil. A més, aquest accés ràpid a la informació permet estalviar un preciós temps de treball.

No perdi mai de vista el desenvolupament del seu negoci. Un programari de CRM representa tots els processos de manera transparent. Gràcies a això, l'adreça disposa d'un esquema general

CRM per a empreses de serveis

El sector de les empreses de serveis depèn, com cap altre, de la satisfacció dels clients i de les seves recomanacions. I és que només qui sigui capaç de satisfer les necessitats dels clients de la millor manera podrà comptar amb la seva fidelitat.

Els seus requisits per a un programari de CRM

 • Un correcte assessorament, una assistència eficaç i la satisfacció dels clients.
 • Un temps de reacció més ràpid durant les trucades dels clients.
 • Un control eficaç de la facturació, dels costos i dels recursos limitats.

Els seus avantatges amb CRM
L'emmagatzematge centralitzat de les dades dels clients permet que els processos empresarials siguin més eficaços. D'aquesta manera, pot accedir-se directament a totes les dades, com les direccions, encàrrecs, projectes, dates o cites. Així mateix, poden realitzar-se actualitzacions en tot moment i aquestes són visibles per a tots.

Per a l'empresa, cada client té el seu propi valor. Un sistema de CRM assisteix a les empreses de serveis a l'hora de crear grups de clients i de la seva classificació. D'aquesta manera, permet dirigir-se als clients de manera eficaç i proporcionar ofertes a la mesura de les seves necessitats.

A través de les interfícies a altres proveïdors de serveis, el programari de CRM de CAS genesisWorld ofereix solucions individuals segons les seves necessitats. Així mateix, permet realitzar fàcilment connexions a sistemes ERP, a dispositius mòbils o a la gestió de projectes. D'aquesta manera, totes les aplicacions estan unides en una sola superfície per a un maneig senzill.

CRM en el sector de l'energia i del subministrament elèctric

Per a poder anticipar-se a les necessitats del mercat, les empreses d'energia i de subministrament elèctric han de manejar-se de manera estratègicament raonable. I és que, només amb un accés immediat a la informació, poden reconèixer-se les necessitats dels clients per a així satisfer-les de manera eficient.

Els seus requisits per a un programari de CRM

 • Augment de la satisfacció del client per a una fidelització duradora de la clientela.
 • Emmagatzematge centralitzat de les dades per a un processament eficaç de les consultes.
 • Transparència sobre les dades dels clients per a poder propocionar un excel·lent servei d'assistència al client.

Els seus avantatges amb CRM
La gestió centralitzada de les dades permet la representació estructurada de les dades dels clients, de la informació tècnica o de les dades de les factures. Així mateix, en aquest programari de CRM poden integrar-se fàcilment les dades financeres o d'aprovisionament.

El perfecte intercanvi de dades proporciona un gran avantatge sobre la resta de la competència en el mercat. El sistema de CRM serveix a les empreses com un magatzem de dades global. D'aquesta manera, pot comunicar-se la informació de l'empresa de manera transparent i en qüestió de segons a través de la Intranet.

Així, les empreses energètiques i de subministrament elèctric conserven la seva flexibilitat amb un programari de CRM que, al seu torn, els permet un gran estalvi de temps. A més, les dades d'aplicacions de tercers, com, p. ex., del sistema de ERP, poden connectar-se amb el sistema de CRM a través d'interfícies, la qual cosa permet evitar un doble processament de les dades.

CRM per a la recerca

En les institucions de recerca i desenvolupament, comptar amb una bona base d'informació i de coneixement resulta essencial. Per a això, es requereixen estructures d'informació que integrin a tots els participants en el procés de manera senzilla i que permetin una comunicació sense problemes.

Els seus requisits per a un programari de CRM

 • Una base integral d'informació per a una gestió de projectes transparent.
 • Una base central de coneixements que permeti aprofitar al màxim els efectes de les sinergies.
 • Un estalvi de temps i de costos per la reducció de les tasques administratives.

Els seus avantatges amb CRM
Una manera de treballar orientada als projectes amb grups de projectes canviants requereix unes bones estructures d'informació. Un programari de CRM representa totes les dates, cites, reunions o fets clau pertanyents a un projecte. D'aquesta manera, tots els participants en un projecte compten amb un esquema general sobre les tasques finalitzades, les tasques pendents i les tasques que vagin amb retard.

Amb freqüència, els projectes comporten un complex procés d'administració. Per això, la coordinació de grups de projectes, la comunicació de responsabilitats i el compliment de les dates límit requereix un intercanvi senzill. Amb CRM s'aconsegueix un flux de treball totalment transparent per als participants en el projecte. El sistema de permisos s'ocupa que cada persona rebi únicament la informació per a la qual posseeixi una autorització d'accés.

En les institucions de recerca, el factor de costos exerceix un paper essencial, per la qual cosa, abans de realitzar una inversió, ha de garantir-se que els costos d'adquisició puguin amortitzar-se de manera ràpida. Molts projectes en instituts de recerca i desenvolupament demostren que un temps reduït de cerca i una disminució dels costos per a l'intercanvi de dades permeten aconseguir un considerable estalvi diari.

CRM per a empreses comercials

Els comerciants només poden diferenciar-se fins a cert punt per la qualitat de la seva oferta de productes. Per a una bona fidelització de clients, han d'oferir també un servei fiable que els faci sobresortir entre la competència. Amb CRM, les dades dels clients s'utilitzen de forma estructurada i poden establir-se relacions duradores amb els clients.

Els seus requisits per a un programari de CRM

 • Processos clarament definits des de l'oferta a l'encàrrec real.
 • Totes les dades han d'estar disponibles de manera mòbil per al servei extern.
 • Control integral de les vendes per a realitzar una venda eficaç.

Els seus avantatges amb CRM
Amb CRM, les empreses comercials treballen de manera eficient i realitzen més vendes. El servei extern pot accedir a les dades de l'empresa des de qualsevol lloc; p. ex., mitjançant dispositius mòbils. D'aquesta manera, pot obtenir-se la informació clau, com els punts essencials sobre la gamma de productes, les preferències dels productes i les condicions especials, amb solo prémer un botó.

Així, els processos empresarials poden organitzar-se de manera eficient, la qual cosa li permetrà aproximar-se als seus clients en tot moment. A més, aquest programa permet reconèixer ràpidament els canvis estructurals de la demanda i realitza un seguiment objectiu de la competència. Així mateix, les sofisticades funcions de CRM permeten realitzar diverses anàlisis.

A través de les dades centralitzades, els empleats romanen sempre connectats i es comuniquen sense problemes en equip. D'aquesta manera, pot introduir-se una data o cita en el calendari del grup o trobar-se l'extensió d'un empleat en Intranet amb uns pocs clics de ratolí.

Programari de CRM per a les empreses de producció

El repte de les empreses de producció consisteix a poder reaccionar ràpidament als nous desenvolupaments en el mercat sense perdre de vista els costos. Per a continuar sent competent, no n'hi ha prou amb l'ús de màquines modernes, sinó que resulta vital oferir un assessorament competent als clients, des del procés d'adquisició al servei postvenda.

Els seus requisits per a un programari de CRM

 • L'administració integral de les dades de gestió d'existències, de comptabilitat i de producció.
 • Un servei de gran qualitat per a la satisfacció duradora dels clients.
 • Avantatges en costos a través de l'estalvi de temps.

Els seus avantatges amb CRM
Quan els productes són comparables, la qualitat del servei resulta essencial per a la satisfacció del client. Amb CRM, obtindrà una base integral de coneixements. D'aquesta manera, els empleats poden accedir immediatament a totes les dades dels clients i dels productes per a poder respondre de manera competent a les consultes telefòniques.

Un programari de CRM connecta a tots els empleats, departaments i delegacions. A més, a través de les connexions amb altres solucions de programari, com, p. ex., de gestió d'existències o comptabilitat, pot garantir-se un flux d'informació constant.

D'aquesta manera, podrà aconseguir un estalvi diari de temps en la cerca de documents, dates lliures o direccions. Al seu torn, el servei extern també roman connectat de manera sense fil al sistema de CRM. Així, les dades que anteriorment havien de buscar-se en diferents fonts, ara estan integrats en una sola ubicació. Aquest estalvi de temps li proporciona avantatges considerables des del punt de vista dels costos.

Programari de CRM per a enginyeria

Des de l'aplicació d'una nova idea per a un producte fins a la finalització del projecte, els enginyers han de desenvolupar els projectes de manera eficient. Per a això, la precisió i la fiabilitat són fonamentals. Una solució de CRM assisteix als enginyers en el desenvolupament eficaç dels projectes.

Els seus requisits per a un programari de CRM

 • Planificació i control integral de projectes.
 • Administració centralitzada de les dades dels clients i de la informació sobre projectes.
 • Comunicació senzilla amb els socis en el projecte i amb els empleats sense pèrdues d'informació.

Els seus avantatges amb CRM
Els enginyers poden planificar, controlar i optimitzar els seus productes amb un sol programari. CAS Engineering, la solució de CRM per a empreses d'enginyeria, representa tots els processos de la A a la Z. A més d'un desenvolupament que permet un gran estalvi de temps, aquest programari permet l'accés mòbil i en tot moment a totes les dades dels productes.

Així mateix, la base d'informació centralitzada permet proporcionar una informació competent als clients i als socis dels projectes en pocs segons: sobre l'estat actual dels projectes o les factures pendents. Així, els seus empleats estaran sempre motivats i ben informats.

CAS Engineering li assisteix en les vendes, p. ex., per mitjà de l'elaboració d'anàlisi sobre la facturació, amb solo prémer un botó. D'aquesta manera, poden comprovar-se els pronòstics i l'estat actual de les comandes de manera clara en una plataforma de control. Amb això, l'èxit durador de l'empresa està assegurat.

CRM en el sector informàtic

Un assessorament competent, una assistència excepcional i una gestió de projectes orientada a les dates límit i als costos són les qualificacions clau perquè un proveïdor informàtic pugui destacar per sobre de la competència.

Els seus requisits per a un programari de CRM

 • Planificació, control i facturació eficaç de projectes.
 • Interconnexió de departaments i grups de projectes.
 • Satisfacció de clients a través d'un servei competent.

Els seus avantatges amb CRM
Un programari de CRM li assisteix en totes les fases del projecte. Això li permet aconseguir la màxima transparència a través d'una planificació i un control estructurat de projectes. Amb CRM, podrà administrar tots els recursos i operacions i aconseguir un estalvi de temps i de costos.

Els empleats de l'àrea d'assistència tindran així accés a totes les dades de clients. Quin producte utilitza el client? Com és el contracte de serveis? El seu programari de CM li donarà la resposta. D'aquesta manera, pot comprovar-se sempre quins serveis són necessaris i en quin volum.

La solució específica per al sector, CAS IT Services, satisfà les diferents necessitats del sector informàtic: des de les de proveïdors informàtics, amb especial atenció a l'assessorament i l'assistència al client, fins a les de fabricants de programari amb els seus productes de comercialització intensiva.

CRM en el sector de l'alimentació

El sector de l'alimentació ha de complir amb els més elevats estàndards de qualitat al menor preu possible. Al seu torn, la demanda sempre creixent del mercat requereix processos estandarditzats i l'assemblatge de tots els àmbits, des de la compra fins a la distribució, passant per la producció.

Els seus requisits per a un programari de CRM

 • Processos integrals per a una òptima eficiència de costos.
 • • Un accés mòbil a la base de dades central per part del sector de vendes.
 • • Integració sense fissures de sistemes de tercers en una sola superfície.

Els seus avantatges amb CRM
Amb CRM, obtindrà processos estandarditzats i clarament definits. Així, les dades que anteriorment havien de buscar-se en diferents fonts, ara estan integrats en una sola ubicació, la qual cosa permet un estalvi de temps i costos en tots els àmbits empresarials.

Així mateix, els empleats del sector de vendes es beneficien àmpliament de la base de dades central, ja que disposen de totes les direccions en una sola ubicació i poden accedir a la base de dades interna des dels seus dispositius mòbils.

A més, a través de les diferents interfícies a altres sistemes, com els sistemes de gestió d'existències o les solucions especials per al sector, el programari de CRM pot integrar-se sense problemes a l'entorn de sistema existent.

CRM en l'enginyeria industrial

El sector de l'enginyeria industrial és tradicionalment forta. No obstant això, els productors de països amb un menor nivell salarial han irromput en el mercat i les empreses competitives tracten d'incrementar la seva taxa d'exportació. En conseqüència, en la lluita per la quota de mercat, la satisfacció dels clients s'ha convertit en un factor d'èxit estratègic.

Els seus requisits per a un programari de CRM

 • La representació d'esquemes complexos de processos i l'optimització dels processos.
 • El manteniment d'una alta competitivitat amb reducció dels costos.
 • El foment de la col·laboració entre departaments i seus.

Els seus avantatges amb CRM
Els "caragols" essencials per a mantenir una competitivitat estable són productes d'alta qualitat, una gran eficiència i la reducció dels preus. Per part seva, el programari de CRM s'ocupa de garantir un òptim ajust. Amb això, les empreses d'enginyeria industrial reben assistència quant a l'assessorament de clients i la creació d'ofertes.

Un sistema de CRM contribueix al disseny d'esquemes de processos complexos per a l'enginyeria industrial que permetin satisfer les demandes individuals dels clients. El fonament està en la base de dades central que conté totes les dades sobre els clients i les seves màquines.

El programari de CRM "assembla" les vendes, el màrqueting i l'assistència al client. Així mateix, el flux d'informació constant i transfronterer garanteix un excel·lent servei. A més, les interfícies entre el sistema de CRM, de ERP i de PPS garanteixen la disponibilitat centralitzada de les dades.

CRM per al turisme

En el sector dels viatges, l'assistència al client resulta essencial per a garantir la satisfacció i la fidelització dels clients. El repte està a poder garantir una accessibilitat de primera classe i de proporcionar informació d'una manera ràpida, senzilla i competent. Per aquest motiu, la coherència constant de les dades és fonamental, ja que els clients reaccionen de manera sensible a les incoherències.

Els seus requisits per a un programari de CRM

 • L'establiment de relacions duradores amb els clients a través d'un servei competent.
 • La capacitat de proporcionar als clients les ofertes adequades en el moment precís.
 • L'administració d'un alt flux d'informació en una base de dades central.

Els seus avantatges amb CRM
Des de la primera comunicació amb el client fins a l'aplicació de mesures eficaces de màrqueting, les dades es compilen en un sistema de CRM des dels sistemes de gestió d'existències, del centre de trucades o de reserves i ofereixen una transparència màxima.

Amb això, podrà comunicar-se amb els seus clients a través de tots els canals de manera uniforme. Així, amb solo prémer un botó, s'envien confirmacions i poden consultar-se les dades, com les disposicions d'entrada i la disponibilitat, directament des del lloc web. D'aquesta manera, els seus empleats tindran tota la informació disponible per a una ràpida resposta en cas de consulta telefònica.

El coneixement sobre els clients s'emmagatzema de forma centralitzada en el seu sistema de CRM per al seu ús en activitats de màrqueting. A més, també podrà filtrar els seus contactes segons diferents criteris, com, p. ex., llocs de vacances seleccionats o pressupost disponible, i dirigir-se als seus clients potencials en funció de les seves necessitats.

CRM para la consultoría empresarial

Les consultories empresarials no sols han de complir els complexos requisits dels clients, sinó satisfer-los completament. Per a això, una administració centralitzada dels mandants i una planificació central dels projectes ajuda als consultors en projectes empresarials integrals.

Els seus requisits per a un programari de CRM

 • L'administració de les dades sobre els mandants i clients.
 • La planificació, realització i valoració de projectes complexos.
 • La disponibilitat de funcions intel·ligents que facilitin el contacte diari amb els clients.

Els seus avantatges amb CRM
Amb un programari de CRM, tots els empleats poden accedir a una base de dades central, la qual cosa permet un millor treball en equip i contribueix al fet que la coordinació de dates, l'administració de tasques i la col·laboració en els projectes sigui més eficient.

Atès que tota la informació sobre el projecte d'un client està emmagatzemada de forma centralitzada, podrà comprovar immediatament els seus projectes actuals i les persones responsables. D'aquesta forma, s'optimitza l'organització i es dinamitza el flux d'informació entre els integrants de l'equip del projecte.

A més, aquest programa permet tenir en compte els riscos, les fases i els fets clau dels projectes des del principi i possibilita el registre del temps, de les dietes i dels costos aliens per a la seva valoració. D'aquesta manera, a través de panells de control individuals de consultoria i de gestió, els responsables dels projectes i els directius poden consultar constantment la informació.

CRM per a associacions

Les associacions, federacions i organitzacions sense ànim de lucre amb més èxit aconsegueixen la satisfacció dels seus membres mitjançant un bon servei i competència. Amb el programari de CRM més adequat per a la seva organització, obtindrà avantatges visibles per a vostè i per als seus membres.

Els seus requisits per a un programari de CRM

 • Una administració professional dels membres que garanteixi la transparència de totes les seves dades.
 • L'organització d'activitats des de la seva planificació i realització fins a la seva valoració.
 • Una plataforma de comunicació centralitzada per a membres i empleats.

Els seus avantatges amb CRM
Amb un programari de CRM, es documenten totes les dades sobre els membres en forma d'expedients electrònics. La base de dades central permet obtenir un esquema general sobre els serveis prestats, la informació de contacte i la correspondència amb els membres.

Així mateix, poden organitzar-se activitats des del procés de planificació a la comptabilitat per a des de 10 fins a 1.000 participants a través del programari. A més, també tindrà tota la informació a la vista per als projectes: les dates, els participants i tota la documentació pertinent es representen en forma d'esquema.

A més, els membres podran accedir a la informació en qualsevol moment per ells mateixos a través d'un portal web protegit amb contrasenya. D'aquesta forma, pot prescindir-se de les latosas circulars. El portal web serveix també com a portal d'informació intern que distribueix el coneixement ràpidament entre els membres de l'associació.

CRM per a asseguradores, bancs i empreses financeres

Quan es tracta de diners, la confiança és vital. Els bancs, les asseguradores i les empreses financeres només poden establir relacions duradores amb els clients quan convencen pel seu servei competent i les seves atractives condicions.

Els seus requisits per a un programari de CRM

 • L'establiment de relacions personals amb els clients i la fidelització duradora de la clientela.
 • Una base central de coneixements que connecti a totes les delegacions i departaments.
 • L'administració de tot tipus de documents, com a contractes i protocols.

Els seus avantatges amb CRM
El programari de CRM li assisteix en l'assessorament competent dels seus clients, ja que el sistema li proporciona totes les dades rellevants amb solo prémer un botó. D'aquesta manera, el client rep informació completa a través de qualsevol mitjà de contacte, amb el que valorarà la seva professionalitat.

Una xarxa estesa a les filials, els treballadors del servei extern i els gestors independents precisa una base de coneixements central amb informació actualitzada. CRM posa aquest coneixement a la seva disposició gràcies a l'emmagatzematge centralitzat de les dades de tots els departaments i filials.

En el sector de les asseguradores i les empreses financeres, s'administren més formularis, contractes, protocols i documents que en gairebé qualsevol un altre sector. Amb el seu programari de CRM, aquests documents s'emmagatzemen de manera central de manera que tots els empleats del servei intern i extern puguin accedir a ells. Aquesta reducció del temps de cerca proporciona una major eficiència en el treball.

CRM per a l'auditoria i l'assessorament fiscal

El sector econòmic actual té un caràcter efímer. Per això, les relacions duradores entre assessors i clients són especialment valuoses, ja que ofereixen un gran valor afegit per a tots els participants: l'assessor pot així adquirir un coneixement significatiu sobre el sector i els clients per a poder oferir solucions concretes i a la mesura de la seva clientela.

Un programari de CRM modern assisteix als auditors, assessors fiscals i advocats en el compliment d'aquests objectius.

Els seus requisits per a un programari de CRM

 • L'administració centralitzada de les dades dels clients i el seu accés des de qualsevol lloc.
 • Una gestió eficient de documents i coneixements, des del contracte a l'escrit de l'oferta i els textos legals.
 • Fluxos de treball automatitzats per a una major eficiència.

Els seus avantatges amb CRM
Tota la informació sobre els clients, projectes i disposicions legals s'integren en un sistema i representen els processos empresarials de manera transparent. Així mateix, tots els empleats tenen accés a les dades rellevants i reaccionen a les necessitats dels clients de manera oberta i competent.

Un programari de CRM facilita enormement el treball, ja que s'estandarditzen diversos processos de treball. Per exemple, poden crear-se escrits d'oferta a partir d'un conjunt de dades d'adreces i, sense necessitat de cap pas posterior, el document s'assigna als clients.

A més, pot trucar-se per telèfon als clients directament des dels seus expedients i, en cas de trucada, el reconeixement de trucada automàtic mostra qui flama. Tant aquestes com moltes altres funcions creen fluxos de treball que li impressionaran.

Necessites més informació?